Myślenie spiskowe i poparcie dla polityki dyskryminacyjnej – czyli czy w Polsce istnieje potencjał dla partii skrajnie prawicowych?

Czasy kryzysu ekonomicznego są okresem potencjalnego sukcesu ruchów skrajnie prawicowych w krajach nim dotkniętych. Dlatego też coraz częściej dziennikarze, publicyści i inni obserwatorzy życia publicznego w Polsce zastanawiają się nad możliwością pojawienia się w Polsce silnego ruchu politycznego o charakterze skrajnie prawicowym, podobnego do węgierskiego Jobbiku, który zgodnie z wynikami ostatnich sondaży opinii publicznej jest  Read more

June 13, 2012 in Poland, Polish, Uncategorized

Conspiracy theories and the support for discriminatory policies – is there a social base for an extreme right wing party in Poland?

During times of economic crisis, any given society has a proven tendency to show more openness to radicalism – a scenario which could well turn out to provide a perfect breeding ground for the development of radical right wing organizations. That is why the question whether a potential social base for such a movement exists  Read more

June 13, 2012 in English, Poland

Społeczna mapa stereotypów.

Polacy postrzegają polityków, Romów i zwolenników partii lewicowych w zdecydowanie negatywny, wiążący się z wzbudzaniem emocji takich jak pogarda i obrzydzenie, sposób. Niektóre inne grupy, np. Niemcy, Żydzi, feministki, czy osoby zamożne, wzbudzają raczej zazdrość i często stają się „kozłami ofiarnymi” dla grup dominujących, jeśli spotyka je jakieś niepowodzenie. Te i inne ważne wnioski przyniosło  Read more

April 27, 2012 in Poland, Polish

A map of social stereotypes in Poland.

Polish respondents perceive politicians, Roma and left-wing party supporters in a clearly negative manner. Such negatively stereotyped groups commonly evoke contempt and disgust – and become socially marginalized and excluded. There are also several groups in Poland that are objects of envy: Germans, Jews, feminists, wealthy people, and scholars. They are often seen as scapegoats  Read more

April 27, 2012 in English, News, Poland

Antysemityzm na gruzach sztetl. Stosunek polskiej młodzieży do Żydów w miastach i miasteczkach południowej i wschodniej Polski

You can download the full analysis from here.

March 23, 2012 in Poland, Polish

Zagrażający spiskowcy. Zjawisko antysemityzmu w€ Polsce na podstawie Polskiego Sondażu Uprzedzeń 2009

You can download the full analysis from here.

March 23, 2012 in Poland, Polish

close window

Service Times & Directions

Weekend Masses in English

Saturday Morning: 8:00 am

Saturday Vigil: 4:30 pm

Sunday: 7:30 am, 9:00 am, 10:45 am,
12:30 pm, 5:30 pm

Weekend Masses In Español

Saturday Vigil: 6:15pm

Sunday: 9:00am, 7:15pm

Weekday Morning Masses

Monday, Tuesday, Thursday & Friday: 8:30 am

map
6654 Main Street
Wonderland, AK 45202
(513) 555-7856