Międzynarodowa wymiana studencka jako metoda redukcji uprzedzeń

Polska jest krajem charakteryzującym się bardzo małym zróżnicowaniem etnicznym. Zgodnie z wynikami Spisu Powszechnego w 2011r w polskim społeczeństwie zaledwie 1,46% populacji deklaruje inną niż polska przynależność etniczną. Oczywiście wynik ten jest istotnie zaniżony, między innymi ze względu na fakt trudności dodarcia to imigrantów, których często cechuje nieuregulowany status mieszkaniowy i brak rejestracji w odpowiednich  Read more

March 1, 2013 in Analyses, News, Poland

International student exchange programmes as an effective way to reduce prejudice

Poland is a virtually mono-ethnic country, where people born outside its borders constitute only about 2.7% of the population.[1] Such small numbers of foreigners lead to Poles having significantly fewer friends and acquaintances among people with a different ethnic origin or religious affiliation than their fellow Europeans. According to the Eurobarometer 2009 study, only 25%  Read more

March 1, 2013 in Analyses, News, Poland

Euroscepticism and the rise of right-wing parties in Poland

Ever since the political transition of 1989, Poland had been striving to become a member of the European Union. Accession, framed as a “comeback to Europe” and “the final end of the Cold War”1 was portrayed in a uniformly positive light both by the media and by the country’s political and intellectual elites. However, an  Read more

February 7, 2013 in Analyses, News, Poland

Spisek smoleński

Pierwsze teorie na temat odpowiedzialności Rosjan za katastrofę samolotu prezydenckiego pod Smoleńskiem pojawiły się w dyskursie publicznym dwa dni po wypadku; 12 kwietnia 2010 roku w wywiadzie dla „Naszego Dziennika” poseł PiS Artur Górski powiedział, że „[...] jeśli złoży się w całość informacje, które napływają, nawet jeśli odnoszą się do różnych domniemanych scenariuszy, a także  Read more

November 22, 2012 in Analyses, News, Poland

Conspiracy theories surrounding the Polish presidential plane crash near Smolensk, Russia

The first theories about alleged Russian involvement in the deadly crash of the Polish presidential plane near Smolensk appeared in public discourse just two days after the accident. Right-wing journalists quickly began using the term “assassination” to describe what had happened. While the mainstream media did not initially follow up on this and consistently used  Read more

November 22, 2012 in Analyses, News, Poland

Demand for Right Wing Extremism (DEREX) in Poland

Right wing extremism is on the rise in Europe, yet for a long time social scientists appeared to be lacking the appropriate tools for an assessment of its pervasiveness and of the threat it potentially poses to democratic political institutions. In order to fill this void, The Political Capital Institute carried out a series of  Read more

November 8, 2012 in Analyses, News, Poland, Uncategorized

Zapotrzebowanie społeczne na prawicowy ekstremizm w Polsce

Jesteśmy świadkami wzrostu popularności partii skrajnie prawicowych w Europie. Populiści głoszący anty-imigracyjne, nietolerancyjne, radykalne hasła zdobywają coraz większe poparcie w wyborach. Jednocześnie niewiele jest w naukach społecznych narzędzi pozwalających na całościową diagnozę obecnego stanu politycznego i porównania pomiędzy różnymi regionami w Europie. Political Capital Institute przeprowadził analizy danych pięciu kolejnych fal European Social Survey (z  Read more

November 8, 2012 in Analyses, News, Poland

Blood libel in Poland

The blood libel has a long tradition on Polish soil. Being heavily influenced by the preaching of Saint Giovanni da Capestrano in the 15th century, many Polish Roman Catholics at the time perceived Jews as responsible for crimes against Christians. The popular cult of da Capestrano was closely aligned with his inquisitory views on Jews  Read more

September 6, 2012 in Analyses, English, News, Poland

Warszawa w Budapeszcie, Budapeszt w Warszawie

15 marca 2012 roku, w dniu węgierskiego święta narodowego upamiętniającego rozpoczęcie Wiosny Ludów, w Budapeszcie odbył się  przemarsz zwolenników polityki premiera Viktora Orbana oraz rządzącej partii Fidesz. Wydarzenie to przeszłoby zapewne bez większego echa w polskich mediach, gdyby nie tzw. „Wielki Wyjazd” klubów „Gazety Polskiej” oraz osób skupionych wokół Ruchu Społecznego im. Prezydenta RP Lecha  Read more

June 15, 2012 in Poland, Polish

Warsaw in Budapest – Budapest in Warsaw

On March 15th 2012, the day of a Hungarian national holiday commemorating the beginning of the Spring of Nations, supporters of the ruling party Fidesz and Hungarian Prime Minister Viktor Orbán organised a march in Budapest. The event would most probably have gone unnoticed in the Polish media, if not for the “Great Departure” [Polish  Read more

June 15, 2012 in English, Poland

close window

Service Times & Directions

Weekend Masses in English

Saturday Morning: 8:00 am

Saturday Vigil: 4:30 pm

Sunday: 7:30 am, 9:00 am, 10:45 am,
12:30 pm, 5:30 pm

Weekend Masses In Español

Saturday Vigil: 6:15pm

Sunday: 9:00am, 7:15pm

Weekday Morning Masses

Monday, Tuesday, Thursday & Friday: 8:30 am

map
6654 Main Street
Wonderland, AK 45202
(513) 555-7856